Fauna park – Dětský ráj

 

 

 

 

 

OTEVŘENÝ DOPIS

 

Vážení spoluobčané, zastupitelé, radní,

 

Vzhledem k událostem v loňském roce bych si Vás dovolil obeznámit se situací v minizoo. Vinou vandalů došlo k opakovanému poškození automatu na krmení pro želvy a ryby (škoda 4.000 Kč), výsadby v areálu (škoda cca 5.000 Kč), krmením ryb v době jejich zazimovávání k úhynu všech japonských Koi kaprů a perlínů, většiny karasů (škoda 180.000 Kč). Ale není to jen o bezohlednosti lidí. Vlastní naivitou, řekl bych až hloupostí, ve snaze rozšířit expozici o pár lam alpak mě podvodné jednání polského obchodníka Sebastiana L. stálo 40.000 Kč.

 

Areál provozuji od roku 1999 a po dobu činnosti jsem v něm do konce loňského roku odpracoval minimálně 26.280 hodin, nepočítaje pomoc manželky a ostatních členů rodiny. Pokud bych si počítal na hodinu 50 Kč, tak jsem ze svého volného času věnoval veřejnosti 1.314.000 Kč, samozřejmě bez přímých finančních investic. Nelituji ani minuty, ani koruny, kterou jsem věnoval dětem, protože celý život si myslím, že nejdůležitější investice jsou do dětí a jejich výchovy. Radost těch nejmenších mi byla vždy tou největší odměnou.

 

Ale doba se mění a s ní i lidé. Mezi návštěvníky vděčnými za chvíle prožité u nás s dětmi, kterým se věnovali a rozvíjeli jejich lásku ke zvířatům a přírodě stále přibývalo těch, kteří naši práci považovali za něco samozřejmého, určeného pouze na ukrácení času, své ratolesti nechali dělat bez napomenutí cokoli se jim zlíbí. Toto mě přimělo zamyslet se nad smyslem mého počínání a nutně vedlo k závěru areál od listopadu 2017 uzavřít. Stále je mi líto těch slušných dětí, které na ty sobecké doplatí. Proto bych rád areál provozoval nadále, ale již ne bezúplatně.

 

Z prostého výpočtu průměrné doby práce 4 hodiny/den x 365 je 1460 hodin/rok a hodinové sazbě 160 Kč docházím k částce 233.600 Kč o kterou si dovoluji požádat MěÚ Valašské Meziříčí.

 

V případě nezájmu ze strany vedení MěÚ Valašské Meziříčí budu nucen areál minizoo pro veřejnost trvale uzavřít nebo úplně zrušit.

 

Pro ilustraci přehled nákladů:

 

 

        MĚSÍČNÍ  NÁKLADY [Kč]

    CELOROČNÍ  NÁKLADY [Kč]

ARY

Směs + ovoce   1200 + 100   1.300

                                        15.600

PTÁCI

Směs                                            600

                                          7.200

TURAKO

Granule + ovoce 300 +100      400

                                          4.800

RYBY A ŽELVY

Granule                                       900

(6 měsíců)                       5.400

PŠTROSI

Granule                                    1.250

                                        15.000

LAMY A KOZY

Seno                                            670                                                       

                                          8.000

NÁKLADY přímé

MĚSÍC CELKEM:                     4.670

ROK CELKEM:                56.000

ELEKTŘINA

                                                 2.250

                                        27.000

NÁKLADY celkem

MĚSÍC CELKEM:                     6.920

ROK CELKEM:                83.000

 

Tyto náklady se dařilo pokrýt díky příspěvkům a sponzorským darům ze dvou třetin, někdy jen z poloviny.

 

Současně nemohu nevzpomenout na spousty návštěvníků, známých a přátel, kteří nám finančně pomohli jak v začátcích, tak v dobách krušných a podíleli se tak na udržení chodu minizoo. Také chci poděkovat tolerantním sousedům.

 

Tomáš Juga, Ve Stráni 347, Valašské Meziříčí, 19.6.2018

tel: 732 430 313

 


 
    
  Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\REACT5\Desktop\Web\images\BD21314_.gif   historie   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\REACT5\Desktop\Web\images\BD21314_.gif   zvířata   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\REACT5\Desktop\Web\images\BD21314_.gif  fotky    Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\REACT5\Desktop\Web\images\BD21314_.gif   dotazy   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\REACT5\Desktop\Web\images\BD21314_.gif   kontakt   Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: C:\Users\REACT5\Desktop\Web\images\BD21314_.gif